ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก

By Horvath

ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก

ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กคอรันดัมหรือว่ากะรุน มีตัวประกอบทางเคมีเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์(Al2O3) มีความแข็ง 9 ต่ำจากเพชร 1 ระดับ ค่า ถ.พ. 3.94-4.08 ค่าดรรชนีผกผัน 1.768-1.778 (o ) พร้อมทั้ง 1.760-1.769 (e ) ประเภทที่มีสีแดงไปกระทั่งถึงแดงพอควร เรียก “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนทับทิม” ส่วนชนิดที่มีสีอื่นๆ ได้ชื่อว่า “แซปไฟร์” ทั้งหมด แซปไฟร์สีน้ำเงิน เรียก “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กไพลิน” สีเหลืองเรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กบุษราคัม” สีเขียวได้ชื่อว่า “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนเขียวส่อง” หรือว่า “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนเขียวมรกต” ส่วนลักษณะที่มีเนื้อทึบแต่งรูปหลังเบี้ยซึ่งมีสีเทาและเทาดำเป็นส่วนใหญ่พร้อมทั้งมีรูปดาวได้ชื่อว่า “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนสตาร์หรือซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนสาแหรก (star sapphire)” เจอได้เยอะในจังหวัดจันทบุรี การเกิด ทับทิม-แซปไฟร์มีแหล่งกำเนิดจากหินภูเขาไฟลักษณะบะซอลต์ (basalt) ปกติจะพบซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนฝังอยู่ในหินบะซอลต์นั้นได้น้อยมาก โดยทั่วไปจะเจอซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กตกสึกกร่อนอยู่กับที่ในดินบะซอลต์(residual basaltic soil) กับลักษณะเปลี่ยนที่จากที่มาได้ชื่อว่า “ชนิดลานแร่ (placer)” บริเวณที่พบเจอในประเทศ ทับทิมจะพบมากในเขตพื้นที่ขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเขตพื้นที่ภูเขาสมิง พร้อมด้วยบ่อไร่ เมืองตราด แซปไฟร์พบมากในเขตเขตพื้นที่เมือง อำเภอท่าใหม่ กับอำเภอขลุง เมืองจันทบุรี อำเภอบ่อซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก จังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่เด่นชัยพร้อมทั้งวังชิ้น เมืองแพร่ เขตพื้นที่น้ำยืน เมืองอุบลราชธานี เขตพื้นที่กันทรลักษ์พร้อมด้วยขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่วิเชียรบุรี เมืองเพชรบูรณ์ สำหรับพลความเกี่ยวกับการอุบัติพร้อมกับต้นกำเนิดซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กโดยรวม ผลิตผลรัตนชาติของบ้านเมืองโดยมากเป็นผลผลิตซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนทับทิม-แซปไฟร์ซึ่งทำรายได้ให้แก่บ้านเมืองปีละหลายหมื่นล้านบาท ราวร้อยละ 95 ของซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กดังกล่าวที่ขุดได้มาจากเมืองจันทบุรี ตราด พร้อมทั้งกาญจนบุรี ส่วนโกเมน เพทาย นิลตะโกพร้อมด้วยนิลเสี้ยน (ไพรอกซีน) เป็นแค่ผลผลิตซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนได้ จากการเกิดซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กทับทิม-แซปไฟร์แค่นั้น มีการนำมาเจียระไน ทำเครื่องตกแต่งขายเหมือนกัน แต่ว่ามีมูลค่าไม่แพงมากนักพร้อมทั้งโดยมากซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเฉพาะข้างในประเทศ การส่งออกมีน้อย จำนวนผลิตผลนับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2524 จวบจวน พุทธศก2540 เมืองตราดผลิตได้ 1,130,904 กะรัต จังหวัดจันทบุรีมีผลิตผลในปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ.2537 รวม 1,962,815 กะรัต เมืองกาญจนบุรี มีผลิตผลในปี พุทธศักราช2531 ถึง พ.ศ.2541 รวม 21,330,568 กะรัต เฉพาะในปี พุทธศักราช2541 เมืองกาญจนบุรี มีผลผลิต 1,010,250 กะรัต พร้อมกับเป็นจังหวัดที่มีการผลิตซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนแซปไฟร์สูงที่สุดในสมัยปัจจุบัน